ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බිනර ගීතය

බිනර ගීතය

විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි
2021-September

දැනී නො දැනී හඬනු ඇහුනා
සමු අරන් ගිය නිකිණි මාසෙත්

වැටී නො වැටී කඳුළු හැලුණා
රටට හිත ඇති කාගෙ කාගෙත්

පෙනී නොපෙනී මැවෙනු දැනුනා
කොරෝනා නිමවෙනා හීනෙත්

ගැයී නො ගැයී ගොලුව යන්නට
ඔන්න ආවා බිනර ගීතෙත්

 

සිඳී නො සිඳී ගලන්නට හෝ
සිනා ගඟුලක් නොමැති කාලේ

කෙරී නො කෙරී හීන් නූලෙන්
රටම පතුලේ නොවෙද රාළේ

බැඳී නොබැඳී හදේ ගැඹුරින්
රටට පානා රැලක් ආලේ

සොයා නො සොයා ඉන්න තැනෙකින්
ගෙනෙන්නට වෙයි අලුත් තාලේ