ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බැසයාම….!!!!

බැසයාම….!!!!

ලුම්බිණි විතාන - ලන්ඩනය
2021-May

කාටත් හොරෙන්
නොකියාම අදත් ඇවිදින්…….
අනුන්ගේ අහසේ පෙළහර පාන්න
තමුන්ගේ වගේ……
දවස පුරාම
දෙතිස් මහා දස වදයම දී…..
හැන්දෑ අහසේ බැස යන අපූරුව
කිසිත් නොවූ ගානට…..