ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

…පේරාවෙ ස්වර්ණ ජයන්ති හමුව…..

…පේරාවෙ ස්වර්ණ ජයන්ති හමුව…..

ලක්විජය සාගර පලන්සූරිය
2022-November

විසි වයසේ පේරාදෙණි
පය තැබුවෝ
හැත්තැ දෙකේ කලා පීඨ
හිමි කරුවෝ
දශක පහක සුහද පැතුම්
ඉටු කෙරුවෝ
කලාගාර දෙසුමට ගියෙ
ලෙස සිසුවෝ

වියපත් වුවද සිත් සරසවි
සෙනෙහෙ පිරී
සිතුවිලි දිවගියා ජොලි දිවි
මතක පිරී
එකිනෙක වාරුවී සරසවි
බිම පීරී
හැත්තැ දෙකේ එකමුතුවේ
හද පීරී

ඈත දුරක හන්තානේ
කඳු සිකර
මතකය නැඟේ එහි ගතකල
රැය මිහිර
ගලහ මගේ සුන්දර දිවි
මතක් කර
හාදු වංගුවෙන් හැරුනා
සුසුම් බර

පිවිසෙමි ගරු සිතින් පේරා
පොත් ගුලට
හමුවී මතක කැඳවිය ගල්
කුළුණු යට
මනමේ නොමැති වල රඟ
තනිවුන කලට
සෙවණක් දුන්නු හිල්ඩා
පෙනුනා දුරට…..

දෙසුමට සවන් දෙන විලසින්
පෙළ ගැන්වී
සුපුරුදු සෙනෙහෙ හැඟුමෙන්
හැමදෙන රොක්වී
පේරා කලාගර
හැත්තැ දෙක මුසුවී
ගත කල දිනය මතකයෙ
හැමදා රැඳෙවී………