ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පෙම්බර අම්මේ…

පෙම්බර අම්මේ…

චන්දන ගුණසේකර - එක්සත් රාජධානිය
2021-January

රන් වැලි සෑ බඳේ සුදු පිරියම් ලෙසිනී
පින්බර වතේ පිරිසිදු සිනහව දිළිනී
වැව් තල පිස හමන සුදුමුදු මද නලිනී
අම්මේ ඔබේ නොමියෙන උණුසුම දැනුණී

බුදු හිමි වතේ මෙන් කුලුනින් පිරි නෙතිනී
වෙන කවුරුන්ද අප දෙස බැලුවේ නිතිනී
කිසිදා වෙනස් නොමවෙන ජීවය දෙමිණී
ඔබ පිදු පෙමින් මිනිසුන් වී අප වැඩුනී

හිරු සඳු ලෙසින් අප යන මඟ එළි කරනා
මහ කඳු විලස සැමවිට නෙතු යුඟ හෙළනා
දරුවන් යහපතම දිවි ඇති තුරු පතනා
දෙවියන් බුදුන් ඔබමය මනු ලොව වසනා

ලොව වසන සියලුම මව් වරුනට මේ කවිය උපහාරයක්ම වේවා!

19-12-2020