ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පියකරු හුස්ම

පියකරු හුස්ම

නාලිනී කොඩිකාර - මෙල්බන් නුවර
2023-January

මේ කය ම වේ ලෝකය

රන් කරඬුවක් නොව සුදු හඳුන් අරටුවක් නොව
අශූචි වලක දඟලනා ගැඩවිලෙකු සේ අරඹනා
ජීවිතය ජීවත් කරවනා ජීව වායුව ඔබ ය
සොඳුරු හුස්ම පොද ඔබ ය

උපන්දා සිට නොනැවතී
අත් නොහරින මිතුරෙකු සේ
නිබඳව… අසල සිට සසල වේ
සෙවනැල්ල කොතැනකද රෑ හුස්ම ද එතැනමය

මුහුදු රළ මෙන් දඟලමින් නිමක් නොම වෙයි සදා
බෙනයක් තුළින් දිලෙනා නාගයකු සේ ඇදෙනා
විටෙක උණුසුම රදනා වරෙක සිසිලස මවනා
හුස්ම රැල්ල වටිනා පාවී යනු මිසක
නොහැක දැක ගනුය නෙතකට

නිබඳ ඇද හැලෙනා
නොනැවතී පණ පොවනා
ඇත්තේ කොතැනකද රෑ පියකරු හුස්ම වටිනා
දුටහොත් සතියෙනා ලැබිය හැක නිධානයක් මනා
‘මම දැන් මෙතැන’ වෙමි
සැනසුමද මෙතැන මය
උතුම් සිහි නුවණ මේ මොහොත
මා සතුය මේ මොහොත
වේ කාලය මේ මොහොත
වේ ඇරඹුම මේ මොහොත
වේ සැනසුම – දිවියෙහි වටිනාම ලාභය