ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පිං

පිං

වෛද්‍ය ශානි ඇන්තනි - එක්සත් රාජධානිය
2021-September

පිං හොයමින් හරි හරියට තරඟෙට පිං
කරන ඇත්තො
මනුසත් බව පස් යටකර සිවුපා ගති
මවන ගැත්තො
මමත්වයෙන් බඩ වඩාන ඇඟපත සුව
විඳින ඉත්තො
කාසි නොවේ ‘පිං’ කියන්නෙ, හදවත
කකියයිද සත්තො

යටිහිත පිං පස්සෙ වැටී උඩුහිත බොරු
මවයි ඇපේ
පිං පසු පස හඹා යාවි ‘ෆන්ඩ් රේසිං’
නම ගැලපේ
ඉල්ලීමම අපහසුවක් අනුන්ගෙ හිත්
හැලිය ලිපේ
හදගැබ උණු වී නැත්නම් ලුහුබැඳි පව්
කරයි හපේ

දකුණත දෙන දේ වම් අත නොම
දැනෙනු සොඳින්
අනුනට දුන් අත ගැන නොම ලොව
පතල කරන්
මිනිසුන් අතර නොමිනිස් වෙද
අනුකම්පා සිතන්
දෙන දේ සත් සිතින් නමුත් පිං
ගිජු වී නොකරන්

-20/08/21