ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පාර අතුගාන මිත්‍රයාට

පාර අතුගාන මිත්‍රයාට

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2022-January

නැංවෙයි වාදනය නොමදන්නා ස්වරේ
මතුවෙයි සිතුවමක් දස අත ඉරි පැතිරේ
නැටවෙයි තාලයට ඉදලත් ඒ අතරේ
දිස්වෙයි ටිකෙන් ටික පිරිසිඳුවී නගරේ

හැඩවැඩ ඇඳුම් ඇඳගෙන වැදගත් ආරේ
හොඳවැඩ කරන ජනයා ලෙස හැම වාරේ
මුත්වැඩ කියයි බව ආරේ ගුණ නෑරේ
කැතවැඩ කරයි කුණු දමදම යන පාරේ

විසිකර බිමට කොල කා බී අවසානේ
හැඩිකර පොළොව හැම බිම් අඟලක් ගානේ
හිස්කර බෝතලද සිගරට්ටුව පානේ
සිහිකර ගුණය මිහිමව හට දෙයි දානේ

රකිනට ලෝකෙ වරදින් නැහැදුන උන්නේ
සටනට වැදී හොඳ මිනිසුන් කර දෙන්නේ
තමනට වඩා පහළට උන් හෙලමින්නේ
සිතනට තිබෙන අයිතිය කිම මිනිසුන්නේ

අව්වට පිච්චෙමින් වැඩ දූවිලි කතරේ
සෙව්වට සොච්චමක් යුතුකම මග නොහැරේ
මෙව්වට ලැබෙන අඩු සැළකිලි හද පෑරේ
එව්වට පරාදයි ගඳ කාණුවෙ වතුරේ

මිනිසුන් අතර අවගුණ දින දින වැඩුනේ
අතරින් සතුන් වනයේවත් නැහැ පෙනුනේ
ඇතියෙන් අයත් යහගුණ සුරකින සටනේ
වැනසෙන් නැතිව පවතියි ලෝකය මෙදිනේ

නිමවුන නමුත් පිරිසිදු කර නුඹ නගරේ
කුණුවුන මිනිස් සිත් සැම තැන ගඳ පැතිරේ
නැතිවුන කලට අනුවනකම අපි අතරේ
යහගුණ සුවඳ හැම තැන පැතිරෙයි මිතුරේ