ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පාඩමක්……

පාඩමක්……

ආනන්ද කොළඹගේ
2022-August

“පසුගිය පාඩම පෙරලා ගන්න…. ..”
ගුරුතුමා අණ කරයි !

ආර්ථික විද්‍යාව යනු කුමක්ද ?

ගැ ති වෙමින් සල්ලියට නෙතු පුළිඟු දිලි සෙනා
ඇ ති එකා ගොඩ ගසයි මැදුරු මන්දිර තනා
නැ ති එවුන් සුසුම්ලයි කුස පොත්ත හැකි ලෙනා
ඉ තින් වෙනදෙයක්නම් නොදන්නෙමි මෙය විනා

ඉල්ලුම — සැපයුම

ම ල් ලියා හාමතේ ඉකි ගසන කඳුළු බිඳ
තොල් තියා මවගෙ වියළුන දෙතන උරන සඳ
ඉ ල් ලුවෙමි පිළිසරණ කුහක ලෝකයට වැඳ
ග ල් මුගුරු විනා වෙන දෙයක් නොදුටුවෙමි ලද

මුදලේ අගය

හොයා කුලියක් ගමේ වෙහෙස වී සවි වරා
ද යා බර මෑණියන් තැවෙයි ලෙඩ ඇඳ අරා
උ යා ලුණු කැඳක්වත් ඇයට දෙන්නට පෙරා
කි යා නිම කළ නොහේ අගය මුදලෙහි කිරා

නම්‍ය තාවය

රි වි කිරණ සිඳීලා අඳුර මැද හති ලමින්
දැ වි දැවී සුසුම් රැලි වැසෙන සඳ කළු දුමින්
ස වි ය සැනසුම ගෙනෙන විමුක්තිය අය දිමින්
දෙවි කෙනෙක් ළඟ නැමෙමි ආත්මය පුද දෙමින්

” විභාගය අත ළඟයි ළමයිනේ…….. ”
තිගැස්සී අවදි වුණෙමි ගුරුතුමාගේ හඬින්
දෙවියනේ……. විභාගය……….?