පළමු කිරි සිහිනය

ශාමිලා ක්‍රිෂානි තෙවරප්පෙරුම - කොළඹ
ශාමිලා ක්‍රිෂානි තෙවරප්පෙරුම - කොළඹ
2021-May

රන් හුයෙන්  බැඳ නුඹේ සෙවණෙහි
පතිනි වූ ඒ සුබ දිනේ ….
පැතූ පැතුමන් සඵල වූයේ
ඈත භවයක පැතු ලෙසේ …..

චණ්ඩ මාරුත හමා ඇවිදින්
දෙදරුවත් අපෙ පෙම මෙසේ …..
නුඹට බැඳි පෙම සදා රකිනෙමි
මමත් බිම්බා මව් වගේ …..

පමා වී ගැලු ධවල බිඳුවට
නිගා කරමින් නොසිතු සේ …..
සිව් වසක පෙම් පහන නිවුනේ
නීති දෙවඟන ඉදිරියේ …..

කිසිම දිනෙකදි ශාප නොකරමි
තවම නුඹ මගෙ හදවතේ …..
දෑස් පියෙනා තුරුම රකිනෙමි
පළමු කිරි සිහිනය මගේ …..