ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පළමුව ලබමු මෙලොව සැප

පළමුව ලබමු මෙලොව සැප

රාජකීය පණ්ඩිත පනාමුරේ තපස්සී හිමි - ලන්ඩනය
2024-July

වද විඳ නිබඳ නෙක තද දුක් කඳුළු මැද
මඳ මඳ සැපද ලැබ ගෙන යන දිවිය අද
සොඳ සොඳ සැපැති විලසට තව ගෙනෙන ලෙද
අද අද දරමු වෙර හද පින වෙතද බැඳ

නොපෙනෙන දෙව් ලොවක දෙව් සැප ලබන්නට
සුර අඟනන් සමඟ පෙම් සුව විඳින්නට
යන්නට කලින් සිත සැනසුම ලබන්නට
සිත යොමු කරමු තව පින් රැස් කරන්නට

දෙව් ලොව යැයි කියා සැප ඇති තැනක් යස
ඇත්දැයි කියා නොදනිමි මේ අහස් කුස
නොපෙනෙන ලොවක ඇති සැප සිහිනයක් ලෙස
සිතමින් වෙර දරමු විඳිනට මෙලොව රස

මිනිසකු ලෙස ඉපිද අත පය ඇතිව යස
නොලබා කිසිදු සැප සතුටක් නියම ලෙස
යන්නට වුවොත් දිවි ඇති තෙක් මෙලොව වැස
කුමටද ඉපදුනේ අපි මිනිසුන් විලස

ඇත්නම් අපිට පින හා වසනාව
සැමදා ඉන්නෙ පුරවාගෙන සිනාව
වද වෙන්නට මෙලෙස නැත වුවමනාව
සමබර වේවි සැප දුක දෙක මනාව