ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නොනිමි සිතුවිලි ……..

නොනිමි සිතුවිලි ……..

අසංග හේරත් - හේරත්ගම
2021-November

ගන වැහි වලාකුලු අතරින් බිමට නැමී.
නිසලව වැඩ හිදී පසෙකින් රිවිදු හිමී.
ඉද හිට පුංචි සා පැටවුම් පනින පිමී.
දුටුවිට සිතට එන අදහස් නොමැත නිමී.

ඉපදී පිටිසරම ගම් පොඩියක හද්ද
තනියට හිටියෙ හැමදාමත් වන බැද්ද.
ඇසෙනා විටදි තුන් පත් රැලකගෙ සද්ද.
කුසගිනි නිමුවෙ නිතරම පැල මුං හොද්ද.

වනයට යාව තල හේනක් කොටාගෙන.
තුඹසක පුංචි පැල් කොටයක් අටෝගෙන.
ගල්ලැහැ පැදුර හරි අමුතුම රටා දෙන.
පොඩියක් ඔහොම ඇය එනතුරු සිටා මැන.