ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නුඹේ වූ ප්‍රේමය….

නුඹේ වූ ප්‍රේමය….

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2022-October

කොහේ සිට පැමිණි දැයි
නොදන්නා හදවතක්
ගැහෙනවා ඇහෙනවා
සිහින් කෙදිරිලි හඩින්
බිඳී ගිය පෙම්වතක
මතකයන් අහුලමින්
ගැයෙන දුක් ගී රාව
නෙතු පියන් ඇහැරමින්
අතරමග අත හැරුණු
ගිලන් පරඬල් පතක්
පිනි ඉසා පුබුදන්න
අහම්බෙන් හමු වුවත්
ඉරිතැලුණු ප්‍රේමයක
විරහවක් උසුලමින්
නෙත් කෙවනි තෙත් කරයි
කදුළු කැට පුරවමින්
නොතේරෙන නොදන්නා
රිදුමකට වග කියන්
විඳවිල්ල බාරගමි
උරුමයක් වූ නුඹෙන් …