ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිවනට සූදානම්ද ?

නිවනට සූදානම්ද ?

රාජකීය පණ්ඩිත පනාමුරේ තපස්සී හිමි - ලන්ඩනය
2023-October

(කවියට ආදර්ශය – ලෝවැඩ සඟරාවේ ” සෙත්සිරි දෙන මහ ගුණ මුහුදාණන්)

දනකට පිනකට මැලිවෙනවානම්
අනුනගෙ දානෙත් වලකනවානම්
දීමෙදි අත්දෙක වෙව්ලනවානම්
කිසිලෙස නැත නිවනට සූදානම්

ඇති දෙය තනියම වළදනවානම්
බඩ කට පුරවා නිදියනවානම්
අන්සතු සැපතද වලකනවානම්
තවමත් නැත නිවනට සූදානම්

සිල්වත් අයහට ගරහනවානම්
ධනයට බලයට තැනදෙනවානම්
තනතුරටම කෑදර වෙනවානම්
නිවනට නම් ඔබ නැත සූදානම්

මව්පිය ගුරුවරු නොතකනවානම්
බිරිඳට නිතරම වදදෙනවානම්
සැමියට සැමවිට ගරහනවානම්
නැත නැත ඔබ නිවනට සූදානම්

ධනයෙන් බලයෙන් ඉදිමෙනවානම්
කෝපෙන් හදවත රත්වෙනවානම්
මිසදිටු අරගෙන හැසිරෙනවානම්
තව නැත ඔබ නිවනට සූදානම්

පොදු දේපල වනසා ලනවානම්
ජාතික දෙය සූරා කනවානම්
රටකට හිමි දෙය වලකනවානම්
සැප දෙන නිවනට නැත සූදානම්

මිනිසුන් දුටුවිට ඔරවනවානම්
අනුනගෙ සැපතෙදි පුපුරනවානම්
විපතෙදි දැඩි ලෙස වැළපෙනවානම්
උත්තම නිවනට නැත සූදානම්

අනෙකා පාගා දුක් දෙනවානම්
උඩගුව මානෙන් හැසිරෙනවානම්
කිතුගොස ලැබුමට දඟලනවානම්
සුමිහිරි නිවනට නැත සූදානම්

සසරින් යන්නට සැරසෙනවානම්
මඟ සැලසෙයි ලොබ දුරලනවානම්
තව තව සැපයට ගිජු වෙනවානම්
නිවනෙහි ගමනට නැත සූදානම්

පර පණ නසමින් තුටුවෙනවානම්
අන්සතු දෙය අරගෙන කනවානම්
ගුණ දහමින් පිරිහී යනවානම්
කෙලෙසද ඔබ නිවනට සූදානම්

කාමයෙ වැරදිව හැසිරෙනවානම්
බොරුවෙන් දිවියම ගෙනියනවානම්
මත් රකුසට ඔබ යටවෙනවානම්
තවමත් නැත නිවනට සූදානම්

සිත් තුළ ඉසිකෝ පුරවනවානම්
සුන්දර දිවියට හරි අවදානම්
පින් කරමින් කුසලුත් වඩවානම්
නිවනට යන්නට ඔබ සූදානම්

කරුණා මෙත් සිත් පැතිරෙනවානම්
ආදර සිතුවිලි විසිරෙනවානම්
පිරිසිදුවී සිත දිලිසෙනවානම්
අද අද නිවනට ඔබ සූදානම්

ඉවසීමේ ගුණ වැඩි වෙනවානම්
පරසතු සැප දැක තුටුවෙනවානම්
දහමින් පිරි සිත බැබළෙනවානම්
අද වුව නිවනට ඔබ සූදානම්

මෙත් බැඳ සැමටම සලකනවානම්
මන් බිඳ සම සිත් යොදවනවානම්
දුක් කඳ නුවණට වැටහෙනවානම්
සන්සිඳවන නිවනට සූදානම්