ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිල නොලත් අභිසාරිකාවෝ….

නිල නොලත් අභිසාරිකාවෝ….

වෛද්‍ය සුමුදු ඉරසිංහ - එංගලන්තය
2021-November

දිවිපුරාවට ම පටලවාගෙන
නන්නත්තාර වූ ඕ තොමෝ
සතයටම වැටී
උද්ධමනය වූ කල්හි
මහත්(හො)රුන්ගේ කාසි දැක
අගපුරෝහිත මෙන්
පඬිවදන් තෙපලා
බොහෝ ඇසූපිරූ සේ
ලාටු දැමූ ඔවදන්ද දී,
උන්මාද හසරැල් නගා
එකත්පස්වැ
පසුම්බියට බටහ …………….

01/10/21