ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නික්ම ගිය පසු…

නික්ම ගිය පසු…

මහාචාර්ය මනෝරි ගමගේ - හැව්ලොක් ටවුන්
2023-April

නික්ම යමි නොකියාම ඉක්ම ඇත හෝරාව
දැක්ම නැත කිසිදාක ඒත් ඉමි ඔබ ගාව
හුස්ම ගෙන බැලුවාම දැනෙයි එන හැටි පාව
රිද්මයට හැමදාම සුවඳ සුළඟට යාව

නොතැවෙන්න තනිකමට දී ඉඩක් එන ලෙසට
පබදින්න පෙම් කවිම පන්හිඳක් ගෙන අතට
මුමුණන්න මං කැමති පදවැලක් මදනලට
හිනැහෙන්න පෙර ලෙසම රන් හඩක් දී ලොවට

හිතුනාම දුක හුඟක් කියනු මට අහගන්න
දැනුනාම නැතිවගක් වසනු නෙත දැකගන්න
වැහුනාම හඳවතත් අවපසදි නොපෙන්න
හැමදාම තරුඇසක් ලෙස ඉඳිමි අදහන්න

හදවතක නිසි ලෙසක හදවතම බැඳුනාම
කිසිදිනක මහ දුරක නොයයි මග බිඳුනාම
හෙට දිනක මතුබවක යළිත් මුණ ගැසුනාම
හැම මතක නිසැකවම පිපෙයි පෙති විහිදාම