ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නමක් දෙන්න මා සුමිතුර

නමක් දෙන්න මා සුමිතුර

වජිර ජයවර්ධන
2021-August

චූන් වෙලා පාන් බුදින
පීකරයෙන් මාලු කියන
වස විස දා කෑම කවන
ගොවි මහතුන් පාරෙ නිදන
අරුමෝසම් සමාජයට
නමක් දෙන්න මා සුමිතුර

උගතුන් මැලි වෙලා හිදින
ගොම රිටි මතු වී උඩ එන
දිය රෙද්දෙන් බෙල්ල කපල
සිනා සිසී මුණ පොවන
මිනිසුන්ටත් නමක් දෙන්න
එන්න පෙරට මා සුමිතුර

යට ගස් තල තලා නටන
හොරෙන්ම අතු කඩා දමන
වියලි පොළව දෙසම බලා
සැනසෙන මහ ගස් වලටත්
කදුලු සලන පැලවලටත්
නමක් දෙන්න එන්න මිතුර

කෝප දැල්ලෙ ගිණි පන්දම්
දිය යට අවුළුවා නටන
රැස් කරමින් උගුල් අවුල්
වටු දැල් කප කපා දමන
වැද්දො ඉන්න සමාජයට
නමක් තියේවිද සුමිතුර

කොසොල් රජුන් දුටුව සිහින
දෙවිදත් නොදුටුව මොක්පුර
මනුස්සකම් මැරී වැටෙන
වල් බිහි වුන කැලෑ රොදක්
කවි පිහියෙන් කැපුව කියා
සැනසුම ළඟ එයිද මිතුර…