ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නගර සභාවේ පාර සුද්ද කරනා අම්මා

නගර සභාවේ පාර සුද්ද කරනා අම්මා

හිල්මි සුපුන්- ඉතාලිය
2021-December

රිකිලි බිඳුනු කස අත්තක් කිහිලි ගසාගෙන
අහස් කූරු දෙක තුනකුත් මල්ලේ දමා ගෙන
පාට පහක බැලුම් පහක් තෝරලා අරගෙන
සෙපරේට් කෑලි ගොඩෙන් ජේසු බබා විතරක් අරගෙන
අම්මා ගෙදර ගියා දරුවන් හට නත්තල් අරගෙන