ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දෙවියන්ගෙ මල්ලිලු සල්ලි …!

දෙවියන්ගෙ මල්ලිලු සල්ලි …!

දක්ෂිණී සාවිත්‍රි ප්‍රනාන්දු ද සිල්වා - දෙහිවල
2022-November

මුදලක අගය දන්නෙමු අප
සියලු දෙනා…
සිරිලක වෙසෙන්නෝ ගැන නම්, නොකිව මනා…
මිදුලක මල් නොමැත, එලවලු
වවන දනා..,
හසලක වීරයෝ වන දින
ලඟම එනා…

එනමුදු “මුදල් දෙවිඳුන්ගේ
මලණු වෙනා”…
යන හුදු වදන මහ ඉහලින් සලකමිනා…
පිරිසිදු නොමැති නෙක අයුරින්
සොයන දනා…
පරසිදු වන්නෙ “සොර දෙටුවන්”
යන නමිනා…

ගත හැක ලොව සියලු දේවල්
මොහොතකිනා…
සිතමින් මුදල් රැස් කරනා
විටදි දනා…
මතයක් ඉදිරිපත් කරනෙමි
සිතනු මැනා…
කෙතරම් නිවැරදිද මෙකියන
කරුණු ගැනා…

මිලදී ගතහැකිය කහටත්,
සුව යහනා…
සුවදී සනසවන නින්දක්
ගත නොහෙනා…
පැළඳී මිලාධික ඔරලෝසුව
මනිනා..,
කලදී, කාලෙ-වැයවන, නැවතත්
නොඑනා…

පොත පත බොහෝ මිලදී ගෙන
රැස් කෙරෙනා…
සතහට මොලය එලෙසට ගත
හැකි නොවෙනා…
ගත රුහිරයත් ඒ ලෙසටම
ලැබ ⁣ගැනෙනා…
මිත, ජීවිතය නම් මිලකට
ගත නොහෙනා…

එනිසා මුදල් සොයනට දිවියම ගෙවනා..,
මිනිසා විකල් මනසින් පව් රැස්
කරනා…
නොනසා ගුණදහම්, හැම ඒ සැරි සරණා…
සනසාලනමගයි අජරාමර නිවනා…