ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දුකයි එත් ඇත්තයි

දුකයි එත් ඇත්තයි

නීතිඥ පද්මිණි දේවි ජයසේකර - ලන්ඩනය
2021-October

සංයමය සංවරය නැති දනන් වැඩිවෙලා
සතුට සාමය මුළු ලොවින් ගිලිහිලා
මනුෂ්‍යත්වය සමග ගරුසරු ද නැති වෙලා
ගුණධර්ම පිරිහිලා ,සොබාදහමත් අපව කොන් කළා

මුල් තැන දිනා ඇත්තේ කාම රසයයි
පවුල් අවුල් කරනා ආයතන එමටයි
පර අඹුවන් ,ගණිකාවන් සනසන පිරිමි වැඩියි
තම බිරිඳගේ කඳුළු වලට කිසිවකු වග නොකියයි

අහිංසක හදවත් රිදවන්නේ ඇයි සබඳ
හැම ගැහැනියකටම කල හැකිද ප්‍රේමේ
බෙලිකපා ගෙලවැලලාගෙන අපාගත නොවී
රකින්න තම පවුල රන්සේ එයයි දිවිය ලෝකේ.