ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දියණියකගේ ගීතය

දියණියකගේ ගීතය

ගත් කතු, සංගීතඥ මාලපල්ලේ කුමුදු අමරසිංහ - ලන්ඩනය
2023-February

දිළිදුකමේ කලු මේඝ තලා
පෑයූ අයුරු එදා
දිවිය අහසේ අනන්තයෙ සිට
දිරිය සෙනෙහේ සලා

සෙනෙහසට ඔබෙ නමින්
ගයමි මම ගී පෙමින්…

ඔබේ දෑතේ රැදුණු සළුපිළි
ඇගිලි පොරකා මැකුව හෙලුවැල
නිවාලන්නට අපේ කුසගිනි
උගෙන ගන්නට “අ” යනු “ආ” යනු
මැළි වුණා නම් නුඹේ හදවත
දහස් වර මැරී-මැරී ඉපදිනු
නොඅනුමනයි පියතුමාණනි!

සෙනෙහසට ඔබෙ නමින්
ගයමි මම ගී පෙමින්…

සුගුණ ගීයක් ගයන්නට මට
ලැබුණු ඇරැයුම අගැයුමක් විය
ඔබෙන් උදුරා ගතිමි දිවිහඩ
සොරකමට නොව සෙනෙහසින් ඔද
ඒ හඩයි මේ ඇසෙනුයේ
ඒ හඩයි මේ ඇසෙනුයේ!!

සෙනෙහසට ඔබෙ නමින්
ගයමි මම ගී පෙමින්!!!

1.02.2023