ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තුරුලියනි, ඔබට නය ගැතිය අපි ලොවෙ සැවොම

තුරුලියනි, ඔබට නය ගැතිය අපි ලොවෙ සැවොම

ලක්ෂ්මි පෙරේරා - ලන්ඩනය
2021-July

හිරු කිරණ නැහැවෙමින් හරිත වන පත් රැහැන
දේ දුන්නෙ වර්ණ බී හැඩගැසුනු පිපි කුසුම
දිවි බොජුන් උදුරගෙන රස ගැනුන ඵල බොහොම
දරාගෙන ඉන්නෙ අද අතුරිකිලි විහිදගෙන!

දිවිය රැක දෙන්නෙ ඔබෙ අම්ල කර හුස්ම ගෙන
කුස ගින්න හැර ගන්න ඔබ සදන දේ නොගෙන
සිටියොතින් අපි ඉතින් එස්කිමෝ වරු සැවොම!
තුරුලියනි, ඔබට නය ගැතිය අපි ලොවෙ සැවොම

තරුණ පෙම් යුවලකට සැනසුමක් ඔබෙ සෙවන
කුරුලු පොඩි ජෝඩුවට දෙව් ලොවකි තුරු රැහැන
රුදුරු අපෙ මිනිසාට සම්පතකි ඔබෙ දසුන
ඔබ නසන දනන් හට වුවද දෙයි නිති සෙවන !

ගොලු වතක් රකින ඔබ සතුව ඇති අනගි ගුණ
බසින සඳ පොසොන් දින තුලින් පෙන්වයි සොදින
වැඩේ නම් මිනිස් ගුණ අපේ, පස්කම් බුදින
ඇසළ සඳ සුව ගෙනෙයි කිසිකලක නොම දැනුන!