ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තව්තිසාවට හරි ළඟයි

තව්තිසාවට හරි ළඟයි

මහාචාර්ය මනෝරි ගමගේ - හැව්ලොක් ටවුන්
2022-September

උතුරු කුරු දිවයිනට
අදත් හිරු වඩිනවා
තව්තිසා පුරවරට
හරි ළඟයි හිතෙනවා

කාක වසුරෙන් ඉපදි
කප් රුකක් තියෙනවා
නේක ඉසුරෙන් සපිරි
උන් තුටින් නටනවා

තණ බුදින සුරබිදෙන
ඔහේ සැරි සරනවා
පරපුරෙන් පැවත එන
අය රජුන් තනනවා

මාතලී හිමි කරන්
තෙල් උනන උල්පතක්
බූලීයෙන් තෙල් බෙදයි
ලැබ විලස සිතුමිණක්

ඇහැරි පරසතු මලුත්
පරනොවී තියෙනවා
ඉඳුණු ඵල ඇති නදුන්
උයන කුස නිවනවා

අරලියා ගහක් යට
පඬු අසුන පෙනෙනවා
හීතලට ගල්වෙලා
එතන හිම මිදෙනවා

වයිම ඇවිදින් තවත්
මිලත් අඩුකරනවා
සක්‍රයා වයස මුත්
තව බලය තියෙනවා

xxxxxxxxxxxxx

අහෝ සිරිලක් බිමට
මෙන්න හිරු නගිනවා
ඇහැරෙන්න ඇහැරෙන්න
එළාමය කියනවා