ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තරුවක මරණය

තරුවක මරණය

චමෝද් තිමිර
2023-January

රිවි කිරණ මත නැගී විහිදන සිරිය රන් පැහැයෙනා
ගොම්මනට දළු මුර පිදීමට සඳ කුමරි තෙම සැරසෙනා
එකී කුමරිගෙ තනි මකනු වස් රෑ නොබෝගැබ සරසනා
තිබිය නොහැකිද උදුල තරුවක් කුමරි අබියස පායනා

තඩාගයේ පිපෙනා සාරස සබඳ
සැලවයි දද පුවත් විහඟුන් හට නිබඳ
නොලසේ ස්නේහයෙන් ආදර දම පැළඳ
පිළිවෙත් පුරයි සසදර දොම්නස පසිඳ

ඡන්දය නිසා සසැලෙන සිත් පෙළකි නෙක
සස හදවතේ යලි දිනකර සරනු දැක
ආලය කලත් අදරින් සෙනෙහසින් රැක
අන්සතු සිතක ආලය රැදවිය නො හැක

තරුවේ වත අහස් ගැබට සැලවීලා
අහසත් හඬයි ගිගුරුම් දී වැලපීලා
තඩාගයේ පිපි සියපත් මැලවීලා
මුනිවත රකිනු තරුවේ හැම ඉවසාලා

ආලය හඳුනනා හද තේරුම් ගන්නා
නිබඳ සැලෙන චංචල සිත් රැකගන්නා
මහමෙර තරම් තනිකම යළි නො දැනෙන්නා
සෙනෙහස දන්න කිරි සයුරක ඉපදෙන්නා