ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තරගය අවසන් ය. ~~~~~~~~~~~~

තරගය අවසන් ය. ~~~~~~~~~~~~

ලාල් හෑගොඩ  
2022-April

මල්ලව පොර ශූරිය
දිලිසෙන දහඩියට
බේරුණු මස් පිඬු ලෙලවා
හුවමාරු කරගත්තා ය එය
ඔල්වර හඬකට

නැඟුණු කඳුළු බිඳ
පිස දමමින් සුළැඟිල්ලෙන්
බැස ගියා ය
අත වනමින් දහසක් රසිකයනට

කුටියට වන් කල
නව ඇඳුමෙන් සැරසෙන්නට
සැඟවුණු කෙසඟ තරුණයෙක් එහි
රසිකයෙකු ද රස කලා දත්

කුඩා තරග වළල්ලක් තුළ
එක් තරග වටයක දී දිගු
පරාද වි ය ඈ

පිස නො දමා වේලෙන්නට හැරි
කඳුළක පැල්ලමකි