ජීවිත ගමන

අරුණසිරි එදිරිසිංහ - පන්නිපිටිය
අරුණසිරි එදිරිසිංහ - පන්නිපිටිය
2021-July

පොඩි කෙඳි තුඩින් ගෙන තබමින් රටාවට
කොණ්ඩා කුරුළු යුවලක් නිසි වෙලාවට
ගැබ්බර නිසා දරු සෙනෙහසෙ දයාවට
සැදුවා කැදැල්ලක් දුටුවෙමි මනාවට

මව් සෙනෙහසේ අග රැජිණිය කිරිල්ලී
ලැග සිටිනවා දුටුවෙමි එහි නොසෙල්ලී
තම හිමි ලඟට එයි සෙනෙහෙන් බැලිල්ලී
මොන මොනවාද කිචි බිචි ගා දෙඩිල්ලී

දරු දෙදෙනා ම සුව යහනේ මා ගාව
ලද උණුසුමින් සිටිනව හදවත යාව
දින දෙක තුනක් යනවිට මෙහි සිරියාව
හිමියනි සතුට වඩවයි ඔබ නෙතු ගාව

ඇය කී ලෙසින් කූඩුවෙ කිචි බිචි නාදේ
මව්පිය දෙදෙනගේ ගී මිහිරට යාදේ
ලොකු තුඩු අතර පොඩි තුඩු මුවඟට වීදේ
නව පරපුරක ගමනක පෙර මග පෑදේ

මෝරා වැඩෙන විට සවිබල පියාපතේ
නව ලෝකයට පියමං කළ යුතුව ඇතේ
මා පිය රැකවරණ ලොව දහමකැයි සිතේ
සුරතල් නිවාස පාලුයි ගී මිහිර නැතේ

(සත්‍ය සිදුවීමක් ඇසුරු කර ගෙන)
2020.04.15