ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගිලන් ඇඳෙන් බැස එනු හනිකට සොහොයුරුනේ

ගිලන් ඇඳෙන් බැස එනු හනිකට සොහොයුරුනේ

ලක්ෂ්මි පෙරේරා - ලන්ඩනය
2022-September

ගිලන් ඇඳට හුරුවෙන්නට මටත් ලැබුන සමයේ
කලා ලොවේ වීර ඔබත් ගිලන්‍ ව අද ඉන්නේ
රැගුන් මතක් වෙනව ඔබගෙ තුරුණු වියේ අරුමේ
ගිලන් අපව සුව කරන්න ඒ මතකය ඇතිනේ?

සිංහ රාජ චරිතය මැවි මැවී එනව සිහිනේ
චතුර කතා විරිඳු ගැයුම පාවෙන උඩු ගුවනේ
ඩ්‍රෝන යන්ත්‍ර යක් යවලා ගෙන්න ගන්න සිතුනේ
කරුමෙ ගෙවී යනු ඇත ඉක්මනින් සිහිය එමිනේ!

ගලන ගඟද තුරුලිය වැල් සුව පැතුමට නැමුනේ
ඔබේ අඩුව සකල ජීව කැලටම නිති දැනුනේ
ජැක්සන් ඇන්තනි සොයුරට නිරෝගි සුව ලැබුනේ
ගිලන් ඇඳෙන් බැස එනු හනිකට, සොහොයුරුනේ!!