ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගැටුමට අලි-මිනිස් අලියන් වෙද නිවට?

ගැටුමට අලි-මිනිස් අලියන් වෙද නිවට?

කිවිපති අජන්ත සෙනෙවිරත්න
2021-April

විඳිමින් තුරුලතා ලැබ දෙන සිත සතුටක්
විලසින් ගලා ඇදෙනා සේ දිය දහරක්
ගනවන් ඇතුන් පෙළහැර වඩිනව ගමනක්
බුහුමන් පුදයි මග රැඳි සැම වන දිවියක්

සිහිල් වගුරන වන උයන් මැද මනාසේ
නිමල් සිත් පිරි දේවතාවන් විලාසේ
විසල් කළු සෙල් පෙළක් පෙරළේ ජලාසේ
ලකල් සිරි විඳ වනන්තරයක් සිනාසේ

වන රොද අරක්ගෙන සිටියට සිත් සතොසේ
පන රැක ගන්න හැකිවෙද වියැලු‍ණු පියසේ
වන පෙත් මාරු වෙන්නට එකලට රහසේ
දැන මග ගමන යති අලි මංකඩ පහසේ

සලා දෙකන් පෙති දුර දිග අසමින්නේ
හෙළා නෙතග අවිහිංසක කැල්මෙන්නේ
වෙළා රෑන එකිනෙක ඇඟ හැපමින්නේ
කළා වකට අලිමංකඩ පියමැන්නේ

මිනිසා මිහිතලය තනි උරුමයට ගෙන
වනසා තුරුලතා අහුරා අලි ගමන
සරසා සිමෙන්තිය අහුරා හෙලු‍ විමන
කෙළසා දමා අලි යන මග කටියි වින

ඉන්නට හැකිවේද කුසගිනි ඇති කඳට
යන්නට තැන් වේද යන මං නැති කලට
කන්නට කුසට සිඟමන් යති ගෙයින් ගෙට
ගැටුමට අලි-මිනිස් අලියන් වෙ ද නිවට

පැහැ සරණිය රැඳි සිරිලක වැඩි මුනිඳු
ගෙල කිකිණිය හඬවයි පෙරහැර ගිජිඳු
සිත වෙනතය වෙන දේ දකිමින් සුරිඳු
සැළලිහිණිය එනු දකිනට දුක ගිජිඳු