ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කෙටි කවි

කෙටි කවි

කපිල කුමාර කාලිංග
2022-January

1) දුම් දමන තේ බඳුන
සෙමෙන් ඇල්වෙයි
කහට රස පමණක්
ඉතිරි කොට

2) උදෑසන බස් රියේ
කවුළු අසල අසුන
තවම හිස්‍ ය.

3) බෝධියට යන අතරතුර
දැක නැවතුණෙමි
මහළු අඹ ගස මග අස.

4) සුළඟින්
බිම පතිත මල්
සුළඟින්ම ඉපිළෙයි .

5) ඇය එන දවසෙම
ගොළු වූ සැටි
දොර සීනුව.