ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කටු පඳුරු සරසාවි

කටු පඳුරු සරසාවි

අරුණ ශ්‍රී එදිරිසිංහ - පන්නිපිටිය
2021-December

ඉල් මහේ මහ වැස්ස
ඉවරයක් නැත තවම
සෝ සුසුම් හා මුසුවු
කදුළු බිදුමැයි සිතේ

දැයේ නිදහස පතා
එඩිතර ව ළය පෑව
දූ පුතුන් සිහි වී ද
අහස් කුස් මෑණියනි

අප දිනූ ලක් දෙරණෙ
නිදහසේ අරුණෝදෙ
උදාවනු කෙදිනකද
දෙනෙත් පිසදාලන්න

සොබා දම් දිණිතියට
එපා පිටුපා ඉන්න
උණුසුමට තුරුලු වී
ඇය යනෙන මග යන්න

යුගෙන් යුග දිනා දුන්
ගමන තව නිමක් නැත
ජීවනේ යොවුන් මල්
තවත් මිලිනව යාවි

නිල් ගුවන වැලපේවි
දෙරණ තල දෙදරාවි
ඒත් යායුතු ගමන
කටු පදුරු සරසාවි