ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔරායන් නුඹ

ඔරායන් නුඹ

දසාරා සෙනෙවිරත්න - හංවැල්ල
2022-February

තරු මැද දිලෙන
තරුපති ලෙද
ගුවන මැද
ඔරායන් ද නුඹ
මන්දාකිණිය ළඟ
දුලා නෙතු පැහැර
විදිනා හැඟුම් සර
වළා අතර සැඟවෙමි
සඳ මුවාකර

ගැටෙමින් පාවෙමින්
මේ කුළු සමඟ ඇදී
මහ වලසුන් ද
හත්දින්නත් තරු ද නිදී
දකුණු කුරුසියේ
ගෑවි නොගෑවී

ඔරායන් …. නුඹට
මම
මගේ හිත දේවී !!!

18-01-2022