ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

එක පුන් සදකි මං බිහිකලේ

එක පුන් සදකි මං බිහිකලේ

විශේෂඥ වෛද්‍ය උදාර කුලරත්න - එක්සත් රාජධානිය
2022-July

පාසැලේ සාලාව සරසන වියත් හපනුන් නම් පෙලේ
නුඹේ නම දැක නැතත් නෑ කිසි දුකක් හද තුල ඇතිකලේ
සමරුවේ ඉම කුහුඹු අකුරින් ලියූ සටහන දුටුවෙලේ
දෑස් පිසදා හිනැහුනෙමි එක පුන් සදකි මං බිහිකලේ