ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඉස්සර වගේ නෙවෙයි

ඉස්සර වගේ නෙවෙයි

ඩබ්ලිව්.ජයසිරි 
2021-January

ඉස්සර වගේ නෙවෙයි
දැං ජයවේවා කියන්නෙ කටවහගෙන
ඉස්සර වගේ නෙවෙයි
දැං හිනාවෙන්නෙ දත් නො පෙන්නා
ඉස්සර වගේ නෙවෙයි
දැං happy birthday කියන්නෙ
අත් හෝදනකොට
ඉස්සර වගේ නෙවෙයි
දැං ළංවෙලා ඉන්නෙ
මීටරයක් දුරට වෙලා
ඉස්සර වගේ නෙවෙයි
දැං මඟුලක් කන්නම බෑ
ඉස්සර වගේ නෙවෙයි
අවමඟුලත් ආන්ඩුවෙන්
ඉස්සර වගේ නෙවෙයි
ඉස්සර කියල
දවසක් නෑ
ඉස්සර වගේමයි
මම කියල කෙනෙක් නෑ

02-12-2020