ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඇයට කියනට බැරිව ලතැවුණු

ඇයට කියනට බැරිව ලතැවුණු

නුවන් තොටවත්ත
2022-January

වසර අටකට පසුව හමුවිය
කතා පොත ඈ අතේ සිරවුණු
බිම තැබූ මොහොතකට මත්තෙන්
නොකියා ම යන්නට පිටත්වුණු

මුල් ම පිටුවෙහි ඇලවුණු
රෝසමල් පෙති කිහිපයකි වියැළුණු
පොත සමග මා තිළිණ කල බව
මට ටිකින් ටික මතක නැතිවුණු

මැදට ලං වන තුරු ම පිටු විය
එකදු දුහුවිලි පොදක් නොවැදුණු
තවත් පිටුවක් පෙරලනා විට
කඳුළු බිඳුවකි වැටී වියැළුණු

එතැන් සිට විය කඩින් කඩ මුත්
පිටු නොසන්සුන් අතින් පොඩිවුණු
ඉරුණු තැන් දෙක තුනක් හමුවිය
මටත් රහසින් පිළිසකර වුණු

පටුනටත් පෙර බව නිමා වුණු
ඇයට කියනට බැරිව ලතැවුණු
නිමාවට පිටු කිහිපයක් ඇති
තැනක පොත් සළකුණකි තනිවුණු