ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අවුරුද්දට අළුත් ඇඳුම්

අවුරුද්දට අළුත් ඇඳුම්

කංචනා කුමාරි දොඩංගොඩ - පන්නිපිටිය
2021-April

(රබන් පදයකි )

මාර්තු පඩිපත අතට ලැබුනු විට
සිත උඩ පැන නටතෙයි
මල්, කොටු, තිත් ඉරි පාට මෝස්තර
අලුත් ඇඳුම් සිහිවෙයි
තෙතෙයි තෙයි
වෙන මොකොවත් නොහිතෙයි

රෙදි කඩ ගානේ ඇවිද ඇවිද ගොස්
අතගා බලමින්, ඇගලා බලමින්
දිලිසෙන බොත්තම්,රේන්ද ඇල්ලුු
අළුත් ඇඳුම් සොයතෙයි
තෙතෙයි තෙයි ⁣
සොයලා හති වැටිතෙයි

රෙද්ද අනර්ඝයි,මැහුම විශිෂ්ඨයි
අළුත්ම පන්නෙට අත්, කර ඇල්ලුව
දේදුනු පාටින් හැඩට මෝස්තර
අළුත් ඇඳුම් සොයතෙයි
තෙතෙයි තෙයි
දවස් ගනන් ගතවෙයි

ආයෙත් කවදා ගන්න ලැබෙිවිද
මෙි ගතවන්නේ ලොව අවසානය
පොරකන ⁣දගලන පොදියට එක්විි
අළුත් ඇඳුම් සොයතෙයි
තෙතෙයි තෙයි
සොය සොය තව දුවතෙයි

අම්ම තාත්තට නංගිට මල්ලිට
නැන්දට, මාමට, අරයට මෙයාට
අතේ තියෙන පිච්චිය දියවෙනකල්
අලුත් ඇඳුම් ගනිතෙයි
තෙතෙයි තෙයි
ඇඳලා හැඩ බලතෙයි!