ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අරගලය උරගලකි මුත්

අරගලය උරගලකි මුත්

කෝ ආනන්ද - පැරීසිය
2022-May

 

අරගලය තිර උරගලකි එහි ඇති තියුණු බව ගැන සිතා
දුර යනුව අර අඳිනවා නම් අවැසිමය සරු තිර කතා
පෙරළි කරවා පෙරලලා ලොව බලවතුන් රටවල් ගොතා
මර උගුල් වල අන්ත අසරණ කරදමා ගොඩගෙන නැතා

ජියෝ ග්‍රැෆි එක දේශපාලන සටන් සඳහා නැත කෙටී
වයෝවෘද්ධව මුත් දනිමු අපි පනින’යුරු විප්ලව රිටී
නියෝගය ජන අරගලේ වෙඩිමුරේ නැන කොතැන දැනගනු වටී
කියෝපල්ලා සොයුර සොයුරියනේ වානේ පන්නරය ලැබු හැටී

සීල් කරලා රබර් යැව්වා බලවතුන් හට පිටරට
වීල් හදලා නැවත එවුවා කුසීතව උන් අපහට
නූල් සූත්තර උගුල් අටවා ගසා එන්.ජී .ඕ. ගැට
ඩීල් දාලා ඩොලර් උපයා පාවදෙනවා මව්රට

සුර පුරක් සේ වැජඹි සියවස් ගණන් ‘කිව්’ පුරවර එදා
නිරය සේ ගිනිගෙනා දැවෙනා සොහොන් පොළකිය එය මෙදා
දරනු නොහැකිව සමගි සංගම් උරණ වී බටහිර යොදා
උරති ලේ මාපිලුන් සේ යුක්‍රේනයේ සම්පත් බෙදා

හවුල් කැඳ බිව් කාල පසුකොට උගත් පාඩම් ගෙන නැති
පවුල් පාලන වාදයත් වදයක්ය මුළු රට ගිනි ලති
දවුල් බෙර ජයසංඛ හඬ මැද ගෙවූ ගොස වස වී ඇති
යවුල් හඬ අසා බැස යනු අපි රකින්නෙමු ප්‍රජාතන්ත්‍රයෙ මනු ගති