ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අම්මා

අම්මා

වෛද්‍ය ෂෙරීන් නානායක්කාර
2021-December

තනිවී මා අද කතරකි ලෝකේ
පැතුවේ ඔබෙ රුව සිත මා දැවුනේ
ඇයි මාගේ සිහිනේ මාලිග අද බිඳුවේ
අම්මා සුදු මාගේ නැතිදෝ සෙනෙහේ

අතැඟිලි අල්ලා පුතු මගෙ කීවේ
නැතිදෝ අම්මේ සිත දුක් වූයේ
නෑ කිසි හෝ සැපතක් ඔබ නැති මේ දිවියේ
එන්නකො මගෙ සුදු අම්මේ කියාලා පුතුනේ

ඇතිරූ මල් මා යන එන මාවත
ඔබ මුදු වදනින් සැනසූ මා සිත
ඔබෙ ගත රුධිරයමයි මා පණ පිරුවේ
තනිවී අද පුතු හඩනවා අම්මේ

සිතුවම කිවිදිය විසින්.