ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අපචාරය හා  දඬුවම

අපචාරය හා  දඬුවම

සුනිල් පෙරේරා - ලන්ඩනය
2021-August

ගිහි පැවිදි වෙද ධනය අත රැඳි
නොමිනිසුනට බිලි වුනි දැරිවියක්
සපුරමින් උන් සළෙලු මනදොළ
අලෙවි කෙරුවා ඇයව ඇගෙ මව

ඉදෙන්නට පෙර රස පිරුනු පල
වවුල් රෑනක් හප කරන ලෙස
පොහොට්ටුව මැලවුණා අකලට
මලක් වන්නට ඉඩක් නොලබා

නීති‍යෙන් ගැලවීම උදෙසා
බෙලහීන සළෙලුන්ය පැවසේ
රැගෙන කග දෙවඟන සුරත රැඳි
සිඳිය යුතුමය ඒ පිරිමි කම

11/07/2021